logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
בחר איזור

תקנון אתר - מהווה הסכם משפטי.
 
תקנון ותנאי שימוש באתר המעיינות.

• השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

• הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

• הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

• הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

• אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

• המידע המופיע באתר הינו בבעלות פרטית, אין להעתיקלשכפללהעביר מידע זה ללא אישור מפורש מהנהלת האתר

• בהסכמתך לתקנון זה הינך מאשר שאין הנהלת האתר אחראית לכל נזק שייגרם לך בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר ובכלל זה מידע המצביע על מיקום והמצאות של מעיינות ובריכות מים, בכל מקום שהם.

• אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

• הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.

• אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

• הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.

• כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצט ובין במסגרת פגישות אמת, הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.

• השימוש בפורומים בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית, מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים אסורים בתכלית.

• כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר, כולל תוכן הנכתב על ידי הגולשים, תמונות המועלות או נשלחות עי הגולשים.
הנהלת האתר רשאית להשתמש בתוכן ובתמונות תוך נתינת קרדיט לצלם גם בחומר מודפס המשתף פעולה עם האתר.

• הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, באנרים או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

• כל מידע המופיע באתר הוא בגדר המלצה בלבד ואינו מאשר הגעה לנקודות המצויינות בו, הטיול באחריות המשתש בלבד. באיזורים בעלי רגישות בטוחנית יש לתאם עם גורמי הביטחון ולקבל את אישורם.

• בעלי האתר או כותבי התוכן לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר.

אנו מאחלים לך גלישה נעימה, ושתפיק את המרב מהאתר.
 
שיתוף